EP.1-A01 ประชุมวิชาการ มานุษยวิทยา 65 หัวข้อ Emerging Methodologies - วิธีวิทยาทะลุกรอบ

373 View | 21 พ.ย. 2565

1

พิธีกล่าวต้อนรับ และชี้แจงทิศทางวิชาการ ศมส.

"การเเสวงหาความรู้ทางมานุษยวิทยา ในห้วงเวลาที่ความจริงเเละความเป็นมานุษย์กำลังถูกถอดรื้ออย่างถอนรากถอนโคนนี้มีคำถามเกิดขึ้นมากมาย เเละถ้าความเข้าใจเพื่อที่จำทำให้เราตอบคำถาม how to be human นั้นไม่จำเป็นต้องเกิดจาการศึกษาสังคมมนุษย์ มานุษยวิทยาจะต้องมี วิธีวิทยาใหม่ๆ เพื่อก้าวทะลุกรอบจำกัด ของการนิยามความจริงแบบเดิมๆ ไปสู่ความรู้เเละความเป็นไปได้ใหม่ๆอย่างไร"
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กล่าวต้อนรับ และชี้แจงทิศทางวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง