EP.27 (13D4) | ประชุมวิชาการมานุษยวิทยา 66 หัวข้อ ชีวิตภาคสนาม (life,ethnographically!)

321 View | 17 ส.ค. 2566

0

(13D4) เสวนาหัวข้อ ก้าวแรกสู่สังเวียน: ร่างกาย ของศิลปินกับการสังเกต อย่างมีส่วนร่วมของ นักมานุษยวิทยา 

โดย 

กษมาพร แสงสุระธรรม / กระบวนการภัณฑารักษ์ระหว่าง “ศิลปิน” และ “นักมานุษยวิทยา” ในสนามมวย

อ.อาจินต์ ทองอยู่คง / การทางานภาคสนามร่วมกับศิลปินและการเก็บข้อมูลแบบสังคมวิทยาเนื้อหนัง

จุฬญาณนนท์ ศิริผล / ฝึก มวยไทย: ประสบการณ์ทางร่างกายของศิลปิน

ดำเนินรายการ อภินันท์ ธรรมเสนา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.15-17.15 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง