EP.11 (12A4) | ประชุมวิชาการมานุษยวิทยา 66 หัวข้อ ชีวิตภาคสนาม (life,ethnographically!)

333 View | 17 ส.ค. 2566

1

(12A4) เสวนาหัวข้อ อยู่ที่นั่นและท่องไปกับผู้คนและวัตถุ  ที่กำลังเคลื่อนย้ายในบริบทเมือง 

โดย 

รศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา / อยู่ที่นั่นและท่องไปกับคนไร้บ้าน

ผศ.ดร.วศิน วิเศษศักดิ์ดี / ตามไปบ้านของคนเก็บของเก่า

ชัยพร สิงห์ดี / เดินทางไปกับเสื้อผ้ามือสอง

ดำเนินรายการ ผศ.ดร.ประเสริฐ แรงกล้า

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.15-17.15 น. ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง