บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุด อคติในสังคมไทย ครั้งที่ 4 หัวข้อ อคติที่เกิดจากสื่อและการสร้างภาพแทน

435 View | 12 พ.ค. 2566

1

บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุด "อคติในสังคมไทย”ครั้งที่ 4

หัวข้อ "อคติที่เกิดจากสื่อและการสร้างภาพแทน"

• สื่อไทยกับมายาคติความเป็นกลาง

โดย ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์

• ความดี ความเลวและความน่ารังเกียจ`:การรื้อ(สร้าง) “คุณธรรม”ในวัฒนธรรมสมัยนิยมไทย

โดย คุณวิริยะ สว่างโชติ

ดำเนินรายการโดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง