บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุด อคติในสังคมไทย หัวข้อ อคติที่เกิดจากอุดมการณ์ ความคิดและความเชื่อ

402 View | 12 พ.ค. 2566

1

บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุด "อคติในสังคมไทย" หัวข้อ "อคติที่เกิดจากอุดมการณ์ ความคิดและความเชื่อ" 

ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับ “อคติ” และแนวทางในการศึกษา “อคติทางการเมือง” 

ในผลงานของนักวิชาการ พ.ศ.2548-2557 โดย ศ.สายชล สัตยานุรักษ์ 

พุทธ-ไทย-คนอื่น: มองอคติและความขัดแย้งทางศาสนาผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยา โดย ดร.ประกีรติ สัตสุต

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง