×
วีดีโอ

Download File :     

กิจกรรมสืบค้นให้ได้ผลตรงใจ ครั้งที่ 2

กิจกรรมสืบค้นให้ได้ผลตรงใจ ครั้งที่ 2

Filetype : VDO Date : วันที่ 20 สิงหาคม 2564 l Contributors : จรรยา ยุทธพนาวี และ วิภาวดี โก๊ะเค้า | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ, ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์, มนตรี ชมภู,พัชรีวรรณ์ เบ้าดี | Coverage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | Viewer : 89 views

Video Caption :

กิจกรรมสืบค้นให้ได้ผลตรงใจ ครั้งที่ 2

วิทยากร จรรยา ยุทธพลนาวี และ วิภาวดี โก๊ะเค้า

บรรณารักษ์ ศูนย์มานุษญวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.-15.30 น.