×
วีดีโอ

Download File :     

(2/3) กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 9

(2/3) กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 9

Filetype : VDO Date : วันที่ 8 มกราคม 2564 l Contributors : ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Coverage : ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 148 views

Video Caption : การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว จากเริ่มต้นสู่ IFLA Green Library Award 2020

บรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว จากเริ่มต้นสู่ IFLA Green Library Award 2020 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต” ในกิจกรรมเพื่อนห้องสมุดครั้งที่ 9

บรรยายโดย
ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563
ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

"เกษตรกรรม หัตถกรรม และพลวัตของสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย มุมมองจากหลักฐานในภาคกลางของประเทศไทย"

132 นาที

333 views