×
วีดีโอ

Download File :     

“สืบค้นให้ได้ผลตรงใจ”

“สืบค้นให้ได้ผลตรงใจ”

Filetype : VDO Date : วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 l Contributors : น.ส. จรรยา ยุทธพลนาวี, ร.ต. หญิงวิภาวดี โก๊ะเค้า | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Viewer : 127 views

Video Caption :

แนะนำเครื่องมือในการสืบค้นระบบห้องสมุด ในกิจกรรม “สืบค้นให้ได้ผลตรงใจ”

โดย น.ส. จรรยา ยุทธพลนาวี
และว่าที่ ร.ต. หญิงวิภาวดี โก๊ะเค้า บรรณารักษ์