×
วีดีโอ

Download File :     

(3/3) กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 9

(3/3) กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 9

Filetype : VDO Date : วันที่ 8 มกราคม 2564 l Contributors : นัฏฐกร ปาระชัย, อนุรุจน์ วรรณพิณ, สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี, ชนัญญา เตชจักรเสมา, ชนาธิป ทองจันทร์ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Coverage : ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 196 views

Video Caption : สนทนาเรื่อง “เมื่อการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดแค่ในหนังสือ”

การสนทนาเรื่อง “เมื่อการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดแค่ในหนังสือ” ในกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 9

บรรยายโดย
นัฏฐกร ปาระชัย 
ผู้สร้างสรรค์ร้านหนังสือ Readery และ Readery Podcast
อนุรุจน์ วรรณพิณ 
ผู้สร้างสรรค์ร้านหนังสือ Readery และ Readery Podcast
สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี
นักเขียนและผู้จัดกิจกรรม "อ่านเถิดหนา" จาก The Cloud 
ชนัญญา  เตชจักรเสมา
นักเล่าเรื่องชื่อดังจากรายการ Point of View

ดำเนินรายการโดย
ชนาธิป  ทองจันทร์
เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ ศมส.

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563
ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)