×
วีดีโอ

Download File :     

(1/3) กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 9

(1/3) กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 9

Filetype : VDO Date : วันที่ 8 มกราคม 2564 l Contributors : ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Coverage : ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 183 views

Video Caption : บรรยายพิเศษ “เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต

การบรรยายพิเศษ “เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต" 

บรรยายโดย
ดร.โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563
ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

"เกษตรกรรม หัตถกรรม และพลวัตของสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย มุมมองจากหลักฐานในภาคกลางของประเทศไทย"

132 นาที

333 views