×
วีดีโอ

Download File :     

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 28

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 28

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 22 กันยายน 2561 l Contributors : คุณปณิตา สระวาสี, คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์, คุณภาสินี ญาโณทัย, คุณโสมสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 560 views

Video Caption :

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 28
เรื่อง “พิพิธภัณฑ์บ้าน : คุณค่าและความหลากหลาย”


ร่วมสนทนา โดย

คุณปณิตา สระวาสี
คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ 
คุณภาสินี ญาโณทัย l ผู้สืบทอดร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย และเปิด “บ้านหมอหวาน” สำหรับการเรียนรู้
คุณโสมสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์ l ภัณฑารักษ์ผู้ร่วมพัฒนาบ้านของอาจารย์มณเฑียร บุญมาให้เป็น Montien Atelier

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/70105/658

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 35

160 นาที

311 views

ห้องสมุดกับการใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์

97 นาที

325 views