EP.2 | วันชนเผ่าพื้นเมืองโลกและวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 พลังเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ร่วมสร้างสรรค์สังคมสู่การเปลี่ยนแปลง

49 View | 21 ส.ค. 2566

1

พิธีเปิดงาน  วันชนเผ่าพื้นเมืองโลกและวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566

การแสดงวัฒนธรรมต้อนรับประธานพิธีและคณะ โดย คณะศิลปินเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง

กล่าวรายงาน โดย เกรียงไกร ชีช่วง ประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 

กล่าวเปิดงาน โดย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กิจกรรมสานฝันและความหวังของเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง:“เยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองไทย ร่วมสานใจเสริมพลังให้กล้าแกร่ง ร่วมเปลี่ยน แปลงสร้างสังคมที่ยั่งยืน”นำเสนอพื้นที่การปฏิบัติการที่ดีที่นำโดยเด็กและเยาวชน และยื่นข้อเสนอต่อปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินรายการโดย น.ส.สุพรรณษา จันทร์ไทย

ประธานพิธีและคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการและชิมอาหารชนเผ่าพื้นเมือง

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง