×
วีดีโอ

Download File :     

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 36

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 36

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 30 กันยายน 2563 l Contributors : ผศ. พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, อ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, นายพชระ โชติภิญโญกุล | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธณ (องค์การมหาชน) | Viewer : 259 views

Video Caption : มองภาพถ่ายพลเมืองสยามในยุคล่าอาณานิคม

File : Load File 1 | Load File 2 |

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 36
เรื่อง “มองภาพถ่ายพลเมืองสยามในยุคล่าอาณานิคม”

วิทยากร
ผศ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

ดำเนินรายการโดย
นายพชระ โชติภิญโญกุล

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 
ณ ห้องประชุม 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 35

160 นาที

301 views