×
วีดีโอ

Download File :     

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 35

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 35

Filetype : VDO Date : วันที่ 29 มิถุนายน 2563 l Contributors : ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ, ดร. ตรงใจ หุตางกูร, ธานินทร ลิมปิศิริ | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ : Editor | Coverage : ห้องสมุดชั้น 7 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 301 views

Video Caption : เรื่อง “ชนชายขอบและเจ้าท้องถิ่นชาวไตในเอกสารจีนโบราณ”

กิจกรรมเสวนาออนไลน์เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 35 
เรื่อง “ชนชายขอบและเจ้าท้องถิ่นชาวไตในเอกสารจีนโบราณ” 

วิทยากร

ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ ผู้เขียน
ดร. ตรงใจ หุตางกูร 
ธานินทร ลิมปิศิริ

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563