×
วีดีโอ

Download File :     

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 33

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 33

Filetype : VDO Date : วันที่ 8 มกราคม 2563 l Contributors : ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร, ดร.มาโนช อารีย์, ศิราพร แป๊ะเส็ง | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Coverage : ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 462 views

Video Caption :

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่  33
เรื่อง “กระบวนการสันติภาพแห่งเมียนมา”

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช อารีย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดำเนินการสนทนา โดย
นางสาวศิราพร แป๊ะเส็ง นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 35

160 นาที

301 views