×
วีดีโอ

Download File :     

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 32

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 32

Filetype : VDO Date : วันที่ 24 ตุลาคม 2562 l Contributors : รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร, ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล, ผศ.ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 341 views

Video Caption : เรื่อง "มานุษยวิทยาร่วมสมัย : จากมานุษยวิทยาสากลสู่สังคมไทย"

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 32
เรื่อง "มานุษยวิทยาร่วมสมัย : จากมานุษยวิทยาสากลสู่สังคมไทย"


วิทยากร

รศ.ดร.ยุกติ  มุกดาวิจิตร
ดร.สายพิณ  ศุพุทธมงคล

วิทยากรและดำเนินการสนทนา  โดย  ผศ.ดร.ดำรงพล  อินทร์จันทร์

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 35

160 นาที

301 views