×
วีดีโอ

Download File :     

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 31 เรื่อง “สวดภาณยักษ์”

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 31 เรื่อง “สวดภาณยักษ์”

Filetype : VDO Date : วันที่ 23 สิงหาคม 2562 l Contributors : ผศ.ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ, ผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์, น.ส.รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์ | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ : Editor | Coverage : ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 82 views

Video Caption :

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 31
เรื่อง “สวดภาณยักษ์”

วิทยากร

ผศ.ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ
ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
ผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์

ดำเนินรายการโดย  น.ส.รุ้งตะวัน  อ่วมอินทร์

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 
ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)


 

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

54 views

(28/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

อภิปรายสรุป มานุษยวิทยากับความท้าทายในโลกดิจิทัล

80 นาที

408 views

(27/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

เพศในยุคดิจิทัล

87 นาที

417 views

(26/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

อัตลักษณ์ในโลกดิจิทัล

115 นาที

423 views