×
วีดีโอ

Download File :     

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 31 เรื่อง “สวดภาณยักษ์”

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 31 เรื่อง “สวดภาณยักษ์”

Filetype : VDO Date : วันที่ 23 สิงหาคม 2562 l Contributors : ผศ.ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ, ผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์, น.ส.รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์ | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ : Editor | Coverage : ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 44 views

Video Caption :

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 31
เรื่อง “สวดภาณยักษ์”

วิทยากร

ผศ.ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ
ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
ผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์

ดำเนินรายการโดย  น.ส.รุ้งตะวัน  อ่วมอินทร์

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 
ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)


 

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(3/8) Eastern Literature, Art and along the one Belt one Road Region

88 นาที

27 views

(2/8) Eastern Literature, Art and along the one Belt one Road Region

65 นาที

28 views

(1/8) Eastern Literature, Art and along the one Belt one Road Region

108 นาที

375 views

ภาษาไทยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

158 นาที

16 views