×
วีดีโอ

Download File :     

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 30

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 30 "ในประวัติศาสตร์ นครเชียงตุง"

Filetype : VDO Date : วันที่ 30 เมษายน 2562 l Contributors : อาจารย์ไพศาล จั่วทอง, พลเอกสุทัศน์ จารุมณี, นางสาวศิราพร แป๊ะเส็ง | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 378 views

Video Caption :

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 30 "ในประวัติศาสตร์นครเชียงตุง"

วิทยากร
อาจารย์ไพศาล จั่วทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พลเอกสุทัศน์ จารุมณี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม
ผู้ดำเนินการสนทนา นางสาวศิราพร แป๊ะเส็ง นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 35

160 นาที

301 views