×
วีดีโอ

Download File :     

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 29

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 29

Filetype : VDO Date : วันที่ 9 เมษายน 2562 l Contributors : ดร. ตรงใจ หุตางกูร, นายพชระ โชติภิญโญกุล, นายสุนิติ จุฑามาศ | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 446 views

Video Caption : เรื่อง “ความลักลั่นของศักราชในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ”

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 29
เรื่อง “ความลักลั่นของศักราชในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ”

วิทยากร l ดร. ตรงใจ หุตางกูร
ผู้ร่วมสนทนา l นายพชระ โชติภิญโญกุล  และ  นายสุนิติ จุฑามาศ

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)