×
วีดีโอ

Download File :     

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 27

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 27

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 6 กันยายน 2561 l Contributors : อาจารย์วิภาวี พงษ์ปิ่น, นางสาวสุนีย์ ประสงค์บัณฑิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรวิทยากร (องค์การมหาชน) | Viewer : 670 views

Video Caption :

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 27
เรื่อง "เมื่อผู้หญิงเขียนงานมานุษยวิทยา"

วิทยากรโดย
อาจารย์วิภาวี พงษ์ปิ่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวสุนีย์ ประสงค์บัณฑิต นักมานุษยวิทยาและนักวิจัยอิสระ

ดำเนินการสนทนาโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรวิทยากร (องค์การมหาชน)

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/72054/657