×
วีดีโอ

Download File :     

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 26

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 26

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 14 สิงหาคม 2561 l Contributors : รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร, ศ.พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์, นายดอกรัก พยัคศรี | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 991 views

Video Caption : เรื่อง “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน”

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 26
เรื่อง “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน”

วิทยากร 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์

ดำเนินรายการ
โดย  นายดอกรัก พยัคศรี

เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/72843/656

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 35

160 นาที

286 views