×
วีดีโอ

Download File :     

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 24

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 24

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 5 เมษายน 2561 l Contributors : ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ, นางสาวกนกวรรณ ชัยทัต, นางสาวยุวดี ศรีห้วยยอด | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 563 views

Video Caption : อยู่อย่างไตในรัฐฉาน (เมืองไต)

File : Load File 1 |

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 24
เรื่อง “อยู่อย่างไตในรัฐฉาน (เมืองไต)”


ได้รับเกียรติจากผู้เขียน ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ มาพูดคุยถึงประเด็นเนื้อหาสาระที่มีความน่าสนใจในหนังสือเรื่องรัฐฉาน (เมืองไต) : พลวัตของชาติพันธุ์ในบริบทประวัติศาสตร์และสังคมการเมืองร่วมสมัย และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การค้นคว้า ตลอดจนการใช้ข้อมูลวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพลวัตของชาติพันธุ์กลุ่มคนไทในรัฐฉาน ร่วมเสวนาโดยนางสาวกนกวรรณ ชัยทัต และนางสาวยุวดี ศรีห้วยยอด

วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ และนางสาวกนกวรรณ ชัยทัต
ผู้ดำเนินรายการ นางสาวยุวดี ศรีห้วยยอด

ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561

ภาพบรรยากาศกิจกรรม I http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/41809/639

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 35

160 นาที

301 views