×
วีดีโอ

Download File :     

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 5

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 5 "การใช้จดหมายเหตุในการวิจัยทางมนุษยศาสตร์: ประสบการณ์ของนักวิชาการด้านยุโรปศึกษา"

Filetype : VDO Date : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 l Contributors : ศ.เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ | Coverage : ห้องสมุด ชั้น 7 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 360 views

Video Caption :

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 5
"การใช้จดหมายเหตุในการวิจัยทางมนุษยศาสตร์: ประสบการณ์ของนักวิชาการด้านยุโรปศึกษา"
โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ ห้องสมุด ชั้น 7 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)