×
วีดีโอ

Download File :     

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 22

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 22

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 l Contributors : อาจารย์ ดร.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล, อาจารย์ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 632 views

Video Caption : สตรีไทยภาคเหนือ จากบันทึกและจิตรกรรมล้านนา

File : Load File 1 |

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 22
หัวข้อ “สตรีไทยภาคเหนือ จากบันทึกและจิตรกรรมล้านนา”


“สตรีไทยภาคเหนือ จากบันทึกและจิตรกรรมล้านนา”
เป็นการสนทนาเพื่อแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การค้นคว้า ตลอดจนการใช้ข้อมูลวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาบทบาทของสตรีในภาคเหนือ ผ่านการศึกษาบันทึกในเอกสารต่างๆ และงานศิลปกรรม 

วิทยากร : อาจารย์ ดร.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล
ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ภาพบรรยากาศกิจกรรม : http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/100012/634

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 35

160 นาที

301 views