×
วีดีโอ

Download File :     

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 19

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 19

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 8 สิงหาคม 2560 l Contributors : นางสาวปรีเมธ เดชขุน, นางสาวรัชดาภรณ์ เหมจินดา, นางสาวพิชญา อัมพรจินดารัตน์, นางสาวจรรยา อมรพิพัฒนานนท์ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 531 views

Video Caption : สังคม ชีวิต กรอบคิด และทฤษฎี : ก้าวแรกของนักมานุษยวิทยา

File : Load File 1 |

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 19
"สังคม ชีวิต กรอบคิด และทฤษฎี : ก้าวแรกของนักมานุษยวิทยา"


การนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศิลปากร

"กระบวนการฝึกทักษะการทำงานเพื่อเข้าสู่สังคมของบุคคลออทิสติก : กรณีศึกษามูลนิธิออทิสติกไทย"
โดย นางสาวปรีเมธ เดชขุน

"ดนตรีสร้างชีวิต : กระบวนการการหล่อหลอมตัวตนของเยาวชนจากชุมชนคลองเตย ผ่านการเรียนรู้ดนตรีคลาสสิคในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล"
โดย นางสาวรัชดาภรณ์ เหมจินดา

"วัฒนธรรมแฟนกับความเป็นติ่ง : กรณีศึกษา อากาเช กลุ่มแฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น"
โดย นางสาวพิชญา อัมพรจินดารัตน์

ดำเนินรายการโดย นางสาวจรรยา อมรพิพัฒนานนท์

และ "การแสดงดนตรีวง Immanuel Strings Chamber"
จากเยาวชนชุมชนคลองเตย โรงเรียนดนตรีอิมานูเอล

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560
ณ ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ภาพบรรยากาศกิจกรรม http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/51155/606

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 35

160 นาที

301 views