โครงการวิจัยเสริมสร้างศักยภาพทางวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมชุมชนเพื่อความยั่งยืน

107 View | 12 ส.ค. 2566

0

โครงการวิจัยเสริมสร้างศักยภาพทางวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมชุมชนเพื่อความยั่งยืน

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเสริมสร้างศักยภาพทางวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมชุมชนเพื่อความยั่งยืนภายใต้การสนับสนุนทุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรมมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง