EP.4 | SAC BOOK REVIEW | หนังสือ VACCINE WAR สมรภูมิวัคซีนโควิด - 19 ของ ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ และ ภก.ดร. นรภัทร ปีสิริกานต์

5 นาที | 115 View | 15 ธ.ค. 2566

0

VACCINE WAR สมรภูมิวัคซีนโควิด - 19

โดย จรรยา ยุทธพลนาวี รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริการสารสนเทศ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

EP.4 หนังสือ VACCINE WAR สมรภูมิวัคซีนโควิด - 19 ของ ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ และ ภก.ดร. นรภัทร ปีสิริกานต์ 

รีวิวโดย จรรยา ยุทธพลนาวี รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริการสารสนเทศ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ท่ามกลางความท้าทายของวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่มวลมนุษยชาติต้องหาทางไปต่อ หนึ่งในกุญแจคือ "วัคซีน" ปราการสำคัญที่อาจช่วยปกป้องมวลมนุษย์ให้พ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้ได้ หนังสือ VACCINE WAR สมรภูมิวัคซีนโควิด – 19 หนังสือเจาะลึกเบื้องหลังสมรภูมิวัคซีน ที่จะพาผู้อ่านไปรู้จักกับวัคซีนประเภทต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถอดกระบวนการ Warp Speed เพื่อพัฒนาวัคซีน ขั้นตอนในการพัฒนาวัคซีน กลยุทธ์เพื่อให้ได้มาซึ่งวัคซีน ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือและการแบ่งปันวัคซีน การกลายพันธุ์ของไวรัสที่ทำให้ผู้ผลิตวัคซีนต้องกลับมาพัฒนาในระยะต่อไป การตีความประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การงัดข้อกันทางการค้าระหว่างมหาอำนาจในสมรภูมิ และความหวังในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จากการฉีดวัคซีนอันเป็นหนทางที่คาดว่าจะช่วยให้ผ่านวิกฤตสถานการณ์โรคระบาดนี้

หากใครสนใจต้องการอ่าน VACCINE WAR สมรภูมิวัคซีนโควิด – 19 หรือยืมหนังสืออื่น ๆ ของศมส. สามารถติดต่อได้ที่

Facebook : ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC library

Line : @sac-library

E-mail : library@sac.or.th

Website : www.sac.or.th/library/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-880-9429 ต่อ 3702

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง