วัฒนธรรมอาหารชาติพันธุ์เรื่อง พาข้าว

30 นาที | 130 View | 18 พ.ค. 2566

0

ภาพยนตร์สารคดีวัฒนธรรมอาหารชาติพันธุ์ เรื่องพาข้าว

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ภาพยนตร์สารคดีวัฒนธรรมอาหารชาติพันธุ์ เรื่องพาข้าว

โดย พิสุทธิ์ ศรีหมอก

อำนวยการสร้างโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง