สถาปณาพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ บ้านดอยช้างป่าแป๋ (ต่าหลู่เก่อชอ)

15 นาที | 104 View | 01 มิ.ย. 2566

0

สารคดีเรื่อง สถาปณาพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ บ้านดอยช้างป่าแป๋ (ต่าหลู่เก่อชอ)

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

สารคดีเรื่อง สถาปณาพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ บ้านดอยช้างป่าแป๋ (ต่าหลู่เก่อชอ)

ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง