×
วีดีโอ

Download File :     

แนะนำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ปี 2563

แนะนำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ปี 2563

Filetype : VDO Date : วันที่ 20 ตุลาคม 2563 l Contributors : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) | Viewer : 376 views

Video Caption :

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) เป็นองค์กรหลักด้านการจัดการข้อมูลความรู้ด้านมานุษยวิทยาเพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.sac.or.th