×
วีดีโอ

Download File :     

แนะนำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ปี 2561

แนะนำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ปี 2561

Filetype : VDO Date : วันที่ 9 ตุลาคม 2561 l Viewer : 766 views

Video Caption :

ภารกิจหลักที่สำคัญของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) คือการพัฒนาคลังความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้วยการเก็บรวบรวมบันทึกความรู้ด้านมานุษยวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความรู้ท้องถิ่นของประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลให้บริการบนอินเทอร์เน็ต สำหรับเป็นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิงให้กับนักวิชาการและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ปัจจุบันมีฐานข้อให้บริการแล้ว 14 ฐานข้อมูล ครอบคลุมข้อมูลทางด้านสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย ผู้สนใจสามารถสืบค้นฐานข้อมูลได้ที่ www.sac.or.th