×
วีดีโอ

Download File :     

(ENG) แนะนำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

(ENG) แนะนำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Filetype : VDO Date : วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 l Creator : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 892 views

Video Caption : About The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (public organization)

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (public organization) (hereafter "SAC") is an non-profit academic institution that was initially established by Silpakorn University, Bangkok, Thailand in 1991 in commemoration of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn's 36th birthday.  The SAC was established in Her Royal Highness's honor and seeks to fulfill her wish to establish and develop a national institution responsible for the systematic gathering, processing and servicing of anthropological data. The SAC is committed to fostering academic progress through the extension of anthropological knowledge, through the propagation of new research and findings, through the encouragement and support of development in research studies, and in the accumulation of an extensive collection of anthropology materials (with a focus on Thailand and Southeast Asia).

http://www.sac.or.th/en