อาข่า (Akha) จ.เชียงราย

6 นาที | 191 View | 20 ก.พ. 2566

1

สารคดีสั้นเรื่อง อาข่า (Akha) จ.เชียงราย

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

สารคดีสั้นเรื่อง อาข่า (Akha) จ.เชียงราย

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง