EP.3 | SAC BOOK REVIEW | หนังสือ พิพิธภัณฑ์ในบทบาทของพื้นที่ทางสังคม : ความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ ของ ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์ เเละ ชนิดา ล้ำทวีไพศาล

4 นาที | 180 View | 15 ธ.ค. 2566

1

พิพิธภัณฑ์ในบทบาทของพื้นที่ทางสังคม : ความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์

โดย วิภาวดี โก๊ะเค้า

พิพิธภัณฑ์ในบทบาทของพื้นที่ทางสังคม : ความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ ของ ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์  เเละ ชนิดา ล้ำทวีไพศาล

รีวิวโดย วิภาวดี โก๊ะเค้า นักบริการสารสนเทศ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

บริบทแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ซี่งมีความเปลี่ยนแปลงอันสัมพันธ์กับมิติทางสังคม วัฒนธรรม วิถีทางของการเรียนรู้ และเป้าหมายของรัฐที่เกี่ยวข้องดูแลพิพิธภัณฑ์ ผ่านมุมมองของผู้หลงใหลในพิพิธภัณฑ์ศึกษา

เข้าถึงหนังสือที่ 

http://lib.sac.or.th/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00098303

 

หากใครสนใจต้องการอ่าน พิพิธภัณฑ์ในบทบาทของพื้นที่ทางสังคม : ความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์  หรือยืมหนังสืออื่น ๆ ของศมส. สามารถติดต่อได้ที่

Facebook : ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC library

Line : @sac-library

E-mail : library@sac.or.th

Website : www.sac.or.th/library/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-880-9429 ต่อ 3702

 

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง