×
วีดีโอ
(2/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

(2/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

Filetype : VDO Date : วันที่ 14 มกราคม 2563 l Viewer : 216 views

Video Caption :

วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล 
ประกอบการประชุมวิชาการครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เสวนาออนไลน์หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง Where is the Friend

95 นาที

242 views

สัมภาษณ์ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา

1 นาที

285 views

อาหารทวายพลัดถิ่น

1 นาที

798 views

(7/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

275 views