×
วีดีโอ

Download File :     

วีดิทัศน์แนะนำโครงการคลังข้อมูลชุมชน

วีดิทัศน์แนะนำโครงการคลังข้อมูลชุมชน

Filetype : VDO Date : วันที่ 14 มกราคม 2563 l Contributors : สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี, ปณิตา สระวาสี, ธันวดี สุขประเสริฐ, นวลพรรณ บุญธรรม, ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล | Creator : Editor : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ , script writer : ธันวดี สุขประเสริฐ | Coverage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 154 views

Video Caption :