×
วีดีโอ
(7/7) คนรุ่นนี้เพื่อคนรุ่นหน้า

(7/7) คนรุ่นนี้เพื่อคนรุ่นหน้า

Filetype : VDO Date : วันที่ 28 มีนาคม 2562 l Contributors : คุณแอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ | Creator : กระทรวงการต่างประเทศ | Viewer : 152 views

Video Caption :

ส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิเด็กและสตรี ให้กับคนรุ่นหน้ากับ คุณแอฟ ทักษอร (English Subtitles)
ประชาคมอาเซียนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี โดยมี คุณแอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ เป็นตัวแทนคนไทยและอาเซียนกล่าวถึงความสำคัญของสิทธิเด็กและสตรี ที่คนรุ่นนี้ต้องให้ความสำคัญ เพื่อคนรุ่นหน้า เพราะเรามีส่วนในการขับเคลื่อนสังคมอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง #คนรุ่นนี้เพื่อคนรุ่นหน้า #ASEAN2019
Advancing Partnership for Sustainability ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน
กระทรวงการต่างประเทศ