×
วีดีโอ
(5/7) คนรุ่นนี้เพื่อคนรุ่นหน้า

(5/7) คนรุ่นนี้เพื่อคนรุ่นหน้า

Filetype : VDO Date : วันที่ 28 มีนาคม 2562 l Contributors : คุณเชอรรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ | Creator : กระทรวงการต่างประเทศ | Viewer : 123 views

Video Caption :

ร่วมกันส่งต่อ “การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ไปพร้อมกับ “คุณเชอรรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ” (ENG Sub)
พราะเราเชื่อว่า...พวกเราทุกคนสามารถร่วมมือ สร้างสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ ให้กับคนรุ่นหน้าด้วยการช่วยกันส่งต่อ “การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ไปพร้อมกับ “คุณเชอรรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ” #คนรุ่นนี้เพื่อคนรุ่นหน้า #ASEAN2019
Advancing Partnership for Sustainability ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน
กระทรวงการต่างประเทศ