×
วีดีโอ
(4/7) คนรุ่นนี้เพื่อคนรุ่นหน้า

(4/7) คนรุ่นนี้เพื่อคนรุ่นหน้า

Filetype : VDO Date : วันที่ 28 มีนาคม 2562 l Contributors : คุณเต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ | Creator : กระทรงการต่างประเทศ | Viewer : 147 views

Video Caption :

มาร่วมกันส่งต่อ “การส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์” กับ “คุณเต้ย จรินทร์พร” (ENG Sub)
"เพราะโลกไซเบอร์เปิดกว้าง เราจึงต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อเป็นคนรุ่นนี้ที่จะป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น" มาร่วมกันส่งต่อ “การส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์” ไปกับ “คุณเต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ”
Advancing Partnership for Sustainability ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน
กระทรวงการต่างประเทศ