×
วีดีโอ
(3/7) คนรุ่นนี้เพื่อคนรุ่นหน้า

(3/7) คนรุ่นนี้เพื่อคนรุ่นหน้า

Filetype : VDO Date : วันที่ 28 มีนาคม 2562 l Contributors : คุณภูริ หิรัญพฤกษ์ | Creator : กระทรวงการต่างประเทศ | Viewer : 129 views

Video Caption :

มาร่วมกันส่งต่อ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอาเซียน” ไปกับ “คุณภูริ หิรัญพฤกษ์” (ENG Sub)
"เพราะการท่องเที่ยวทำให้ผู้คนได้ออกไปพบสิ่งใหม่ ๆ ทั้งเสน่ห์ ผู้คน วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป เปรียบเสมือนอาเซียนที่มีความแตกต่าง แต่สามารถประสานกันได้อย่างลงตัวและเป็นหนึ่งเดียว" มาร่วมกันส่งต่อ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอาเซียน” ไปกับ “คุณภูริ หิรัญพฤกษ์”
#คนรุ่นนี้เพื่อคนรุ่นหน้า #ASEAN2019
Advancing Partnership for Sustainability ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน
กระทรวงการต่างประเทศ