×
วีดีโอ

Download File :     

(3/4) โบราณคดีสโมสร

(3/4) โบราณคดีสโมสร

Filetype : VDO Date : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 l Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 9 views

Video Caption :

บรรยายทางวิชาการเรื่อง โบราณคดีสโมสร : จากอดีตสู่ปัจจุบันโครงการรำลึก 111 ปี โบราณคดีสโมสร

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(1/4) โบราณคดีสโมสร

 

5 views

Gendering Vulnerability

88 นาที

96 views

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมและพัฒนานักวิจัยทางมานุษยวิทยารุ่นใหม่ รุ่นที่ 1

5 นาที

35 views

สรุปโครงการมานุษยวิทยาสมุทรสาคร 2 ปี

8 นาที

78 views