×
วีดีโอ

Download File :     

(3/4) กิจกรรมสื่อสารความรู้ทักษะวัฒนธรรม

(3/4) กิจกรรมสื่อสารความรู้ทักษะวัฒนธรรม "ขัดกันฉันมิตร"

Filetype : VDO Date : วันที่ 19 กันยายน 2560 l Contributors : ยาไพร สาธุธรรม | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 75 views

Video Caption : กิจกรรมฉายหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม: ขัดกันฉันมิตร

เวทีสื่อสารสารความรู้ทักษะวัฒนธรรม "ขัดกันฉันมิตร"

กิจกรรมฉายหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม: ขัดกันฉันมิตร 
- DAY AFTER DAY
- Teman Sejati - เพื่อนแท้
- Final Lunch 
- ความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริง 
- คำพิพากษา
- ทางกลับบ้าน
- ภาษาพาวุ่น
- เรื่องบนเตียง
- อันนิส
- ฮิญาบ

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)