เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา

184 View | 11 พ.ค. 2566

0

ซีรีส์ 1 และ ซีรีส์ 2

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 และ ซีรีส์ 2

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง