เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 ทบทวนและท้าทายทิศทางมานุษยวิทยาการเมืองไทย

474 View | 27 เม.ย. 2566

4

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 “ทบทวนและท้าทายทิศทางมานุษยวิทยาการเมืองไทย"

ร่วมเสวนาโดย
ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
ดร.กฤษฎา บุญชัย 

ดำเนินรายการโดย
นายอภินันท์ ธรรมเสนา
นักวิชาการ ศมส.

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง