×
วีดีโอ

Download File :     

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา

Filetype : VDO Date : วันที่ 5 เมษายน 2564 l Contributors : ศุภชัย สิทธิเลิศ, ชูชาติ ใจแก้ว, นครินทร์ น้ำใจดี, ดร.สมหวัง อินทร์ไชย | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ | Viewer : 451 views

Video Caption : เสวนาเรื่อง ผ้าพี่น้องชนเผ่า

งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา

ณ วัดศรีดอนคำ อ.ลอง จ.แพร่

วันที่ 26 มีนาคม  10.00-11.00 น. 

เสวนาเรื่อง ผ้าพี่น้องชนเผ่า 

วิทยากร คุณศุภชัย สิทธิเลิศ พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว,

อ.ชูชาติ ใจแก้ว พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อ.นครินทร์ น้ำใจดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ดำเนินรายการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง อินทร์ไชย สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย