EP.2 | งาน "Culture Learning Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม"

1 ชั่วโมง 35 นาที | 53 View | 06 พ.ค. 2565

0

พาชมบรรยากาศงาน / Chef's Table / การแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์

- พาชมบรรยากาศงาน

- Chef's Table: อาหารชาติพันธุ์หัวข้อ “การผจญภัยในกล่องอาหาร The adventure in healthy boxes”

- การแสดงรำโพล่ง จากน้องเยาวชน บ้านพุเม้ยง์ จ.อุทัยธานี และ การแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ “เตหน่ากุ”

ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์

ในงาน “Culture Learning Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม”

 

ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ทั้งที เราเลยจัดงาน “Culture Learning Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมที่หลากหลายจากชุมชนชาติพันธุ์ ทั้ง ชม ช้อป ชิม เพลิน สนุก ครบทุกมิติ

“ตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์” จัดแสดงสินค้าจากหลากหลายชุมชนชาติพันธุ์และเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรมากว่า 30 ปี

“WORKSHOP” ร่วมสนุกกับการเล่นบอร์ดเกมมานุษยวิทยาเรียนรู้วัฒนธรรม และกิจกรรมผ้ามัดย้อมของชาติพันธุ์, ชิมกาแฟชาติพันธุ์, สัมผัสรสน้ำผึ้งจากยอดดอยและชายทะเล, สาธิตอาหารชาติพันธุ์

ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และวงดนตรีจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการ “วิถีชีวิตชาติพันธุ์: สมดุล ยั่งยืน”

นำเสนอเรื่องราวการทำงานร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อนเรื่อง “พื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์” และผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

วันที่ 29-30 เมษายน 2565

ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.

ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง