×
วีดีโอ

Download File :     

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา

Filetype : VDO Date : วันที่ 5 เมษายน 2564 l Contributors : นเรนทร์ ปัญญาภู, จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์ | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ | Viewer : 185 views

Video Caption : เสวนาเรื่อง การแต่งกายผ่านภาพถ่ายเก่า

งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา 

ณ วัดศรีดอนคำ อ.ลอง จ.แพร่

วันที่ 27 มีนาคม  10.00-11.00 น.

เสวนา   การแต่งกายผ่านภาพถ่ายเก่า 

วิทยากร คุณนเรนทร์ ปัญญาภู  พิพิธภัณฑ์มิกกี้เฮาส์

ผู้ดำเนินรายการ  จุฑามาศ  ลิ้มรัตนพันธ์  นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร