×
วีดีโอ

Download File :     

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา

Filetype : VDO Date : วันที่ 5 เมษายน 2564 l Contributors : โกมล พานิชพันธ์, สุทธิพันธ์ เหรา | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ | Viewer : 156 views

Video Caption : เสวนาเรื่อง นานาเครื่องหย้อง และลือเลื่องผ้าเมืองลอง

งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา 

ณ วัดศรีดอนคำ อ.ลอง จ.แพร่

วันที่ 26 มีนาคม  13.00-15.00 น.

เสวนา นานาเครื่องหย้อง และลือเลื่องผ้าเมืองลอง

วิทยากร คุณโกมล พานิชพันธ์  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณ 

ดำเนินรายการ  อ.สุทธิพันธ์ เหรา