×
วีดีโอ

Download File :     

"ปาเจียงแสนปิ๊กบ้าน"

Filetype : VDO Date : วันที่ 10 กันยายน 2562 l Contributors : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ร่วมกับ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือ | Creator : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | Coverage : วัดเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย | Viewer : 628 views

Video Caption : สรุปงานมหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน

วิดีทัศน์สรุปงานมหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน ณ วัดเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 8-10 กุมพาพันธ์  2562