×
วีดีโอ

Download File :     

(4/6) มหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงแสน ปาเจียงเเสนปิ๊กบ้าน

(4/6) มหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงแสน ปาเจียงเเสนปิ๊กบ้าน

Filetype : VDO Date : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 l Contributors : นคร พงษ์น้อย, ดร.พีรนุช กัณหดิลก, ธณิกานต์ วรธรรมานนท์, โกมล พาณิชพันธ์, วีรวัฒน์ กังวาลนวกุล, ดร.อนุกูล ศิริพันธ์ | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ | Coverage : วัดเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย | Viewer : 66 views

Video Caption : เสวนาเรื่อง คลินิคพิพิธภัณฑ์ รูปแบบเเละวิธีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์